Teorie chemických posunů v Jaderné Magnetické Resonanci
Stanislav Sýkora and Danica Doskočilová, Chemické Listy 60, 1009-1041 (1966).
Tento úvod: Stan's Library, Ed.S.Sykora, Vol.II, 28 December 2007.
Stan's LIBRARY | NMR Links | SCIENCE Links | NMR Blog Stan Sykora's papers | Stan's HUB

Tento článek není dostupný nikde na síti. Chemické Listy mají online archive jen od roku 1997 a vidím že už se tam ani moc nepíše česky. Jedná se o 42 let starou revue, ale myslím si, že může být nicméně někomu užitečná a to z těchto důvodů:

1) Je to pravděpodobně první rozsáhlá práce o jaderné magnetické resonanci v českém jazyce. Když jsme ji psali, já byl naivní mladík (byla to má třetí publikace), ale Danica s jejím jazykovým nadáním si byla velice vědomá že zavádíme do češtiny řadu nových termínů a velice nad každým rozvažovala, je li vhodné ho překládat a když, tak jakým způsobem. Myslím si, že udělala výbornou práci.

2) Historikové by mohli ocenit sbírku 209 odkazů na literaturu, která je prakticky kompletní až do roku 1965. Bohužel, tehdy se v odkazech nepoužívaly titulky.

3) I když se jedná o matematicky "hutné" teorie, článek se čte docela snadno (dokonce mu já sám ještě dnes rozumím) a myslím že je stále pedagogicky použitelný pro výuku českých studentů chemie a fysikální chemie.

4) Přes to, že uplynula čtyři desítiletí, nenašel jsem v něm dnes nic co bych musel změnit aby to ty výše zmíněné studenty nekazilo. Pochopitelně dnes máme modernější výpočetní možnosti, ale kupodivu nic světoborného pokud se týká základních teorií. Spíš se jen pereme s aproximacemi a s algoritmy, abychom zvládli v rozumné době kvantové počítánky anebo vyhledávání ve velkých souborech dat. Co máme dělat, to nám v podstatě nalinkovali naši předchůdci už v letech 1950-1965 a stále to platí.

Pro čistě osobní potřebu si stáhněte scanerizovaný článek ve formátu PDF (835 kB).
Jiné účely jen s povolením Autora a Chemických Listů.

Pro srovnání jak daleko se tento obor rozvinul, stáhněte si tento prehledný článek:
Abraham R.,Mobli M., The prediction of 1H NMR chemical shifts in organic compounds v Spectroscopy Europe.

Copyright ©2005: S.Sýkora      Designed by Stan Sýkora